...

روسیه، 346،330، دونتسک،

منطقه روستوف، لنینا AVE.، 30

_________

 

 

زم. مدیر بازاریابی و تجارت:

پذیر خاچاطوریان S. 8 (86368) 2-20-35

_________

مهندس ارشد:

ها Klimenko سرگئی G. 8 (86368) 2-25-52

tehdir@donex.ru

_________

سرب اکونومیست برای خرید و فروش:

Gritsenko ها تاتیانا ص 8 (86368) 02/10/09

sbit@donex.ru

_________

منابع انسانی:

Matyuhova والنتینا 8 (86368) 2-20-61

hr@donex.ru